Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home
Persoonlijke hulpmiddelen

Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid

Nederland brandveiliger

De NOVB bundelt de krachten van een groot aantal organisaties die samen werken aan een brandveiliger Nederland. Als overkoepelende organisatie is de NOVB het kennisplatform voor leden en niet-leden. De NOVB verenigt kennis, visie en een brede praktijkervaring op het brandveiligheidsterrein. Vanuit deze brede basis presenteert de NOVB zich als doelgericht, professioneel, praktisch en vernieuwend en is zij de aangewezen gesprekspartner van beslissers en beleidsmakers op het gebied van brandveiligheid.  >> lees verder

Fellow TU/e  en Saxion  

Onderwijs en onderzoek
 
NOVB stimuleert onderwijs en onderzoek naar brandveiligheid. Door deelname aan de adviesraad brandveiligheid van de Fellow TU/e en de adviesraad 'Brandveiligheid in de Bouw' van Saxion University of Applied Scienes,  willen we zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek stimuleren.
Voor meer informatie : Fellow TU/e en Saxion 
 

Ledenvoordeel

Cursus SBO

68889-BNNR-220x70.gif

Brandveiligheid van gebouwen

4 daagse cursus - 16, 18, 23 en 25 juni 2015 Amersfoort

Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw organisatie!
 
Bent u de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat bouwwerk. Met ingang van 1 januari 2014 heeft u een veel grotere kans om aansprakelijk te worden gesteld voor schade bij brand. Dit komt doordat de afspraken tussen brandverzekeraars ingrijpend zijn veranderd, waardoor zij niet uitbetalen als niet aan de brandveiligheidsvoorschriften is voldaan. Met de juiste maatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkomt u aansprakelijkheidsclaims.
 

NOVB-relaties krijgen 10 % korting met de NOVB-code.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

NOVB: koepel voor brandveiligheid

Onder de paraplu van de NOVB vallen de VSI, de FSS, de VBE en de VWI. VSI-leden zijn gecertificeerde bedrijven die actieve blussystemen, zoals sprinkler, ontwerpen, installeren en onderhouden. De Verenigde SprinklerInstallateurs beschikken over grote specifieke en gedetailleerde kennis.  

FSS-banner20150102.gif 
FSS-leden zijn leveranciers van brandveiligheidsproducten. De Fire Safety Suppliers leveren niet alleen, zij zetten zich met met hun kennis en ervaring ook in voor productverbetering en vernieuwing.
Zo'n 275 brandveiligheidspecialisten, werkzaam in allerlei sectoren van de maatschappij, vormen de Verenigde BrandveiligheidsExperts (VBE). Informatie- en kennisuitwisseling is het doel. Dat gebeurt tijdens het jaarlijks seminar en diverse themabijeenkomsten. Tenslotte is er een werkgroep VWI, de Verenigde WoningsprinklersInstallateurs die zich inzet voor toename van actieve blussystemen in woonhuizen. 

 

Herbestemmen en Brandveiligheid 

seminar

Het VBE-seminar stond 8 oktober 2014 in het teken van 'herbestemming & Brandveiligheid'. Voor de ongeveer 200 deelnemers bleek de gevarieerde groep sprekers onder leiding van Wim Daniëls een goede discussie op te leveren. Het VBE-comité bedankt de bezoekers en sponsoren die het seminar mede mogelijk maakte.  

Brandveiliger Parkeergarages

Projectgroep 

In samenwerking met TNO, NIFV en Efectis heeft Vexpan de handschoen opgepakt om met een doorsnede van haar leden, aangevuld met externe betrokkenen (Brandweer, NOVB, VRLN etc.), te komen tot een landelijke aanpak voor brandveiligheid in openbare parkeergarages. De projectgroep heeft overleg en samenwerkingsverbanden met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken in aansluiting op de landelijk aanpak ‘brandveiligheid openbare gebouwen’ en niche onderwerpen als ‘veiligheid elektrische auto’s.

De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid ondersteunt het VEXPAN initiatief en levert haar bijdrage in de projectgroep.

 

Kantoor NOVB

Fire Sprinkler International 2014 

Congres

firesprinkler.jpgHet belangrijkste Europese congres op het gebied van sprinklers werd dit jaar georganiseerd door European Fire Sprinkler Network (EFSN) en British Automatic Fire Sprinkler Association (BAFSA). Op het programma stonden presentaties, vooraanstaande sprekers uit de hele wereld en workshops. Het congres vond plaats op 21 en 22 mei in Grange Tower Bridge Hotel in Londen en werd geopend door Sir Edward Lister, Deputy Mayor of London. Lees het verslag >>>

 

Document acties