Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Nieuws
Persoonlijke hulpmiddelen

Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Nominaties voor de Jan van der Heydenprijs 2014 zijn bekend

Na een zorgvuldige selectie van de beoordelingen door de Regiegroep Innovatie Moed, een vakjury van de netwerken en de uitslagen van de internetstemming, zijn de genomineerden voor de Jan van der Heydenprijs 2014 bekend.

Lees verder...

Parkeergarage Rotterdam onvoldoende beveiligd tegen brand

Parkeergarage Rotterdam onvoldoende beveiligd tegen brand

Het Art Hotel in Rotterdam en omliggende panden zijn 6 september 2014 ontruimd, vanwege een zeer grote brand. Dit alles was het gevolg van brand welke ontstond in de ondergrondse parkeergarage, waar een auto vlam vatte en waarbij uiteindelijk 12 voertuigen zijn betrokken. De rookontwikkeling was zo heftig dat de metro werd stilgelegd. Rond de vijftig evacués werden opgevangen in de Maassilo.

Lees verder...

Sprinkler controleert brand in Parkeergarage Luxemburg

Sprinkler controleert brand in Parkeergarage Luxemburg

Op 29 augustus 2014 berichte Luxemburger Worth dat brand uitgebroken is in een geparkeerde in parkeergarage Cloche d’Or te Luxemburg. De brand zorgde dat de sprinkler geactiveerd werd en de brand snel onder controle was. Hierdoor kon de brand zich niet verspreiden en kon de brandweer het nabluswerk veilig verrichten.

Lees verder...

Sprinklerinstallatie controleert autobrand in parkeergarage Harderwijk

Sprinklerinstallatie controleert autobrand in parkeergarage Harderwijk

Zaterdagmiddag 16 augustus 2014 ontstond brand in een wegrijdende auto in Parkeergarage de Houtwal te Harderwijk. De brand in de ondergrondse parkeergarage had geen kans zich uit te ontwikkelen omdat de garage voorzien is van een sprinklerinstallatie.

Lees verder...

Publicatie IFV over Brand in parkeergarages

Publicatie IFV over Brand in parkeergarages

Het Brandweeracademie gaf in augustus 2014 de publicatie ‘Brand in parkeergarages, risicoafwegingen in relatie tot brandveiligheidsvoorzieningen’ uit. Deze publicatie is ontwikkeld door de lectoraten Brandpreventie en Brandweerkunde van de Brandweeracademie, samen met praktijkdeskundigen van de brandweer. Hij is in eerste instantie geschreven voor de adviseur Risicobeheersing van de brandweer.

Lees verder...

Geen nader strafrechtelijk onderzoek brand Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie meldt 1 augustus 2014 dat de eigenaren van het pand in de binnenstad van Leeuwarden waar vorig jaar een fatale brand woedde, worden niet vervolgd. Ook naar de rol van de gemeente wordt geen nader onderzoek ingesteld.

Lees verder...

EFSN Annual General Meeting and Conference

The European Fire Sprinkler Network will hold its annual general meeting in Istanbul on 14th April 2015, starting at 09:00. All members are welcome.

Lees verder...

Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen

Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze handreiking beoogt de consensus hierover tussen alle betrokken partijen te bevorderen.

Lees verder...

VBE-Themabijeenkomst "Gelijkwaardige brandveiligheid" 3 september 2014

Gelijkwaardige brandveiligheid biedt mogelijkheden om brandveiligheid in een bouwwerk passend in te richten en daarmee te vergroten, maar voor velen is dit nog onbekend terrein.

Lees verder...

Sprinklers controleren brand in winkel Den Haag

Een korte brand heeft donderdagavond 17 juli 2014 schade aangericht aan een winkel met schoonmaakartikelen aan de Maartensdijklaan in Den Haag. Dankzij de sprinklerinstallatie was de brand snel onder controle en was de vervolgschade te overzien.

Lees verder...

Kadaster registreert in juni 2014 meer verkochte woningen

Kadaster registreert in juni 2014 meer verkochte woningen

In juni 2014 registreerde het Kadaster 11.328 verkochte woningen. Dit is een stijging van 56,8% ten opzichte van juni 2013 (7.224). Vergeleken met de voorgaande maand, mei 2014, is er sprake van een daling van 5,3%. Het Kadaster registreerde toen 11.966 verkochte woningen. Vergeleken met 2013 laat het tweede kwartaal van 2014 een stijging zien van 54,1% (34.074). Over de eerste 6 maanden registreerde het Kadaster 39,5% meer woningen (63.037) ten opzichte van 2013.

Lees verder...

Ontwerp Praktijkrichtlijn ‘Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor transmissiewegen’ gepubliceerd

Na het (opnieuw) uitkomen van de normen NEN 2535+C1 en NEN 2575 en NPR 6095 deel 1 en 2, kwamen steeds meer vragen los over hoe een transmissieweg bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd. Dit is van groot belang bij het certificeren van dergelijke installaties.

Lees verder...

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid van woningen

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid van woningen

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld van investeringen in de brandveiligheid van woningen. Naast een stimuleringsregeling voor rookmelders en investeringen in het veiligheidsbewustzijn bij risicogroepen is de verplichte toepassing van woningsprinklers onderzocht. Het onderzoek kent twee varianten, variant A (nieuwbouw, 6 appartementen) en variant B (bestaande bouw, 12 appartementen).

Lees verder...

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid van woningen

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld van investeringen in de brandveiligheid van woningen. Naast een stimuleringsregeling voor rookmelders en investeringen in het veiligheidsbewustzijn bij risicogroepen is de verplichte toepassing van woningsprinklers onderzocht. Het onderzoek kent twee varianten, variant A (nieuwbouw, 6 appartementen) en variant B (bestaande bouw, 12 appartementen).

Lees verder...

Nieuwe CCV-schema’s certificatie ontruimingsalarminstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft op 1 juli 2014 nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2014 kan er volgens de nieuwe schema’s worden gecertificeerd. Met de komst van de nieuwe OAI-schema’s biedt het CCV nu een compleet en dekkend pakket met certificatie- en inspectiemogelijkheden voor de meest voorkomende typen brandbeveiligingsinstallaties.

Lees verder...

Ook in deze sectie

Nieuws archief
Oude nieuwsberichten
Document acties